ΩΡΑ...

Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Η απάντηση του Σουλιώτη Τζίμα Ζέρβα στις υποσχέσεις του Αλή Πασά

Ο Βεζύρης της Ηπείρου Αλή Πασάς στην προσπάθειά του να καταλάβει το Σούλι αντιμετώπιζε τη σθεναρή άρνηση των αγωνιστών Σουλιωτών, ακόμη και στις πλέον δελεαστικές του προτάσεις. Ο Αλής επεδίωκε με κάθε τρόπο να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των ορεισίβιων Ηπειρωτών και να τους καθυποτάξει. Βλέποντας ότι με τα όπλα δεν θα μπορούσε να καταφέρει τίποτε, επιχείρησε να τους δελεάσει με μεγάλα χρηματικά ποσά και έτσι να τους διχάσει. Μεταξύ άλλων, προσπάθησε να διαφθείρει ακόμη και τον φλογερό πατριώτη Τζίμα Ζέρβα, σθεναρό αγωνιστή της Σουλιώτικης Συνομοσπονδίας. Εάν ο πονηρός Βεζύρης επιτύχαινε το σκοπό του πίστευε ότι η διχόνοια θα απλώνονταν ανάμεσα στους Σουλιώτες και θα ήταν εύκολο πλέον να τους καθυποτάξει όλους.
Με πρεσβευτές του, λοιπόν, ο Αλή Πασάς υποσχέθηκε στον Ζέρβα ιδιαίτερες τιμές, αν τον βοηθούσε στον σκοπό του. Επιπλέον, τον διαβεβαίωνε ότι για ανταμοιβή θα του έδινε περίπου οκτακόσια πουγκιά, ένα χρηματικό ποσό ιδιαίτερα μεγάλο για την εποχή.
Ο Ζέρβας, δίχως να επηρεασθεί από τις υποσχέσεις και τα τάματα του Αλή Πασά, του αποστέλλει την ακόλουθη απαντητική επιστολή, όπως μας την παρέδωσε ο Χριστόφορος Περραιβός στην «Ιστορία του Σουλίου και Πάργας» (1857, σελ. 90-91):
«Σ’ ευχαριστώ Βεζύρη μου διά την αγάπην οπού έχεις εις εμένα, αλλά τα οκτακόσια πουγκιά παρακαλώ μη μου τα στείλεις, επειδή δεν ηξεύρω να τα μετρήσω, και αν ήξευρα, πάλιν δεν ήμουν ευχαριστημένος να σοι δώσω ούτε μίαν πέτραν της πατρίδος μου δι’ αντιπληρωμήν, και όχι πατρίδα, ως φαντάζεσαι· την τιμήν οπού μ’ υπόσχεσαι, μ’ είναι άχρηστος, πλούτος και τιμή εις εμέ είναι τα άρματά μου, με τα οποία φυλάττω, και τιμώ την πατρίδα μου, αθανατίζω και τ’  όνομά μου».
Σούλι 4 Μαΐου 1801

Τζήμας Ζέρβας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου