ΩΡΑ...

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

Εορτολόγιο - Ονόματα που ξεκινούν από το γράμμα Θ

Όνομα
Ημερομηνία εορτής
Θαλάσσιος, Θαλάσσης, Θαλασσία, Θάλασσα, Θαλασσινή
22 Φεβρουαρίου
Θάλεια
1 Σεπτεμβρίου
Θαλλός, Θαλής, Θάλεια, Θάλλω
11 Μαρτίου
Θαυμαστός, Θαυμαστή
24 Απριλίου
Θεαγένης, Θεαγένιος, Θεαγενία
7 Νοεμβρίου
Θεανώ
1 Σεπτεμβρίου
Θέκλα
24 Σεπτεμβρίου
Θεμέλιος, Θεμέλη, Θεμελίνα
7 Νοεμβρίου
Θεμιστοκλής, Θέμης, Θεμιστοκλεία, Θέμις, Θέμιδα
10 Απριλίου
21 Δεκεμβρίου
Θεόγνωστος, Θεογνώστης, Θεογνωσία, Θεογνώσιος
19 Μαΐου
Θεοδοσία, Θεοδόσω
29 Μαΐου
Θεοδόσιος, Θεοδόσης, Δόσιος, Δόσης
11 Ιανουαρίου
17 Ιανουαρίου
Θεόδοτος, Θεοδότης, Θεοδότη
29 Ιουλίου
Θεόδουλος, Θεοδούλιος, Θεοδούλης, Θεόδουλη, Θεοδουλία, Θεοδούλα, Θεοδούλη
18 Ιανουαρίου
Θεοδώρα, Δώρα, Ντόρα, Θοδώρα, Δωρούλα
11 Φεβρουαρίου
11 Μαρτίου
11 Σεπτεμβρίου
Θεόδωρος (Πολιούχος Κυθήρων), Θεοδώρα, Δώρα, Ντόρα, Θόδωρος, Θοδώρα, Θοδωρής, Θοδωράκης, Θώδης, Θώδος, Δώρης
12 Μαΐου
Θεόδωρος (Πολιούχος Μυτιλήνης), Θεοδώρα, Δώρα, Ντόρα, Θόδωρος, Θοδώρα, Θοδωρής, Θοδωράκης, Θώδης, Θώδος, Δώρης
17 Φεβρουαρίου
Θεόδωρος, Θεοδώρα, Δώρα, Ντόρα, Θοδώρα, Θόδωρος, Θοδωρής, Θοδωράκης, Θώδης, Θώδος, Δώρης (Κινητή εορτή)
28 Φεβρουαρίου
Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεόκλεια
14 Σεπτεμβρίου
Θεόκλητος
1 Δεκεμβρίου
Θεοκτίστη
9 Νοεμβρίου
Θεόκτιστος
19 Μαΐου
Θεολόγος, Θεολόγης, Θολόγος, Θολόγης, Θολόης, Θεολογία, Θολογία
8 Μαΐου
Θεονύμφη
1 Σεπτεμβρίου
Θεόπεμπτος, Θεόπεμπτη
5 Ιανουαρίου
Θεοπίστη
20 Σεπτεμβρίου
Θεοπούλα, Θεόπη
6 Ιανουαρίου
Θεοπρέπιος, Θεοπρεπής, Θεοπρεπία, Θεοπρεπή
22 Αυγούστου
Θεοτόκης, Θεοτοκία
15 Αυγούστου
Θεοφάνης, Φάνης, Θεοφανία, Θεανώ
6 Ιανουαρίου
12 Μαρτίου
Θεοφανώ
16 Δεκεμβρίου
Θεοφίλη, Θεοφιλίτσα, Φιλιώ
28 Δεκεμβρίου
Θεόφιλος, Θεοφίλη, Θεοφίλης, Θεοφιλίτσα, Φιλιώ
8 Ιουλίου
Θεόφραστος
10 Απριλίου
Θεοφύλακτος, Φυλαχτός, Θεοφύλακτη, Φυλαχτή, Φυλαχτούλα
8 Μαρτίου
Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα
20 Αυγούστου
Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα (Κινητή εορτή)
15 Απριλίου
Θεσπέσιος, Θεσπέσης, Θεσπέσια
1 Ιουνίου
Θεωνάς, Θεώνη, Θεωνίτσα
5 Ιανουαρίου
Θηρεσία
1 Οκτωβρίου
Θησέας, Θησεύς
10 Απριλίου
Θύρσος, Θύρσης, Θύρσα, Θύρση
20 Ιανουαρίου
Θωμαΐς, Θωμαΐδα, Θωμαή
14 Απριλίου
Θωμάς, Θωμαή, Τόμας
6 Οκτωβρίου
Θωμάς, Θωμαή, Τόμας (Κινητή εορτή)
19 Απριλίου
Δεν εορτάζουν τα ονόματα
Θάλητας
Θαμυρίς
Θάρυπος
Θέλμα, Θέλημα
Θελξιώπη
Θέμις
Θεοδήγιος
Θεόκριτος
Θεοξένιος
Θεοφρονία
Θέρσιππος
Θερσίτης
Θέσιος
Θέσπις
Θεσσαλονίκη
Θέτις
Θεύδιος
Θέων
Θηβαΐς
Θηριαμένης
Θόη
Θουκυδίδης
Θρασύβουλος
Θρασύλλος
Θρασύμαχος
Θυέστης
Θυία
Θυμοχάρης
Θυώνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου