ΩΡΑ...

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

Εορτολόγιο - Ονόματα που ξεκινούν από το γράμμα Η

Όνομα
Ημερομηνία εορτής
Ηλιανός, Ηλιανή, Ηλιάνα, Λιάνα
9 Μαρτίου
Ηλίας, Λιάς, Ηλιάκος, Λιάκος, Λίτσος, Λιάκουρας, Ηλιάνα, Λιάνα
20 Ιουλίου
Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα
20 Αυγούστου
Ηλιοστάλακτη
15 Αυγούστου
Ηλιόφωτος
13 Ιουλίου
Ηρακλής, Ηρακλεία
10 Απριλίου
Ηρωδίων, Ροδίων, Ηρωδιάς, Ηρωδιάδα
10 Νοεμβρίου
Ήρων, Ηρώ
10 Αυγούστου
Ησαΐας, Ησαΐα, Ησαΐτσα, Σίτσα
9 Μαΐου
Ησύχιος, Ησύχης, Ησυχία
6 Μαρτίου
Ηφαιστίων
10 Απριλίου
Δεν εορτάζουν τα ονόματα
Ήβη
Ηγέλοχος
Ηγήμων
Ηγήσανδρος
Ηγησιάναξ
Ηγησίας
Ηγήσιππος
Ηγήτωρ
Ηγίας
Ηδύλη
Ηετίων
Ηλέκτρα
Ηλεκτρίων
Ήλιος
Ηνίοχος
Ηπιόνη
Ήρα
Ηρακλείδης
Ηράκλειτος
Ηρέας
Ηριγόνη
Ήριλλος
Ηρίννα
Ηρόδοτος
Ηρόδωρος
Ηροφίλη
Ηρόφιλος
Ησίοδος
Ησιόνη
Ήφαιστος
Ηχώ
Ηώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου