ΩΡΑ...

Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

Αιτία της γεννήσεως των κομμάτων – Εμμανουήλ ΡοΐδηςΑλλαχού τα κόμματα γεννώνται διότι εκεί υπάρχουσι άνθρωποι διαφωνούντες και έκαστος άλλα θέλοντες. Εν Ελλάδι συμβαίνει ακριβώς το ανάπαλιν. Αιτία της γεννήσεως και της πάλης των κομμάτων είναι η θαυμαστή συμφωνία μεθ’ ης πάντες θέλουσι το αυτό πράγμα: να τρέφωνται δαπάνη του δημοσίου.

Εμμανουήλ Ροΐδης, «Ααμοδαίος», Ημερολόγιο 2006 «Ε. Ροΐδης, Ο Αιρεσιάρχης, Ο Σαρκαστής, Ο Ανατροπεύς», Εκδόσεις Μεταίχμιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου