ΩΡΑ...

Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

Στερεά Ελλάδα - Χορός της Τράτας

 Ο χορός αυτός που χορεύεται κυρίως στην περιοχή των Μεγάρων σε ρυθμό 2/4, έχει πάρει τις κινήσεις του από τη ζωή των ψαράδων. Ανάλογα με την εθιμική περίσταση, παρουσιάζει διάφορες παραλλαγές που αποδίδονται με διαφορετικό ρυθμό και χορευτικό μοτίβο, προσαρμοσμένο προς την ανάλογη εορτάσιμη ημέρα του χρόνου.
Έτσι για παράδειγμα, έχουμε τη λαμπρή καμάρα, που χορεύεται αποκλειστικά και μόνο τη μέρα του Πάσχα, τα «Μόινα - νενά» και το «Συρτό της Τράτας» που χορεύονται σε όλες τις χορευτικές περιστάσεις.
Ο χορός αποτελείται από έξι βήματα, που χορεύονται με ισόχρονο ρυθμό ως εξής:
1: Το δεξί πόδι, βήμα δεξιά.
2: Το αριστερό πόδι βήμα αριστερά.
3: Το δεξί πόδι, βήμα δεξιά.
4: Το αριστερό πόδι βήμα δεξιά στα δάκτυλά του, ελαφρώς τεντωμένο. Συγχρόνως όμως το δεξί γόνατο λυγίζει και το σώμα κλίνει αριστερά, ώστε το κεφάλι, ο κορμός και το αριστερό πόδι να ευθυγραμμιστούν.
5: Το αριστερό πόδι, εν συνεχεία, αφού τεντωθεί το δεξί, εκτελεί βήμα αριστερά.
6: Το δεξί πόδι βήμα αριστερά, στα δάκτυλα ελαφρώς τεντωμένο. Συγχρόνως όμως το αριστερό γόνατο λυγίζει και το σώμα κλίνει δεξιά, ώστε το κεφάλι, ο κορμός και το αριστερό πόδι να ευθυγραμμιστούν.

Ποικιλία Πρώτη
1 - 3: Χορεύονται κανονικά, αλλά στο 3 το δεξί στρέφει προς το κέντρο.
4: Το αριστερό πόδι μισό βήμα δεξιά και πίσω του δεξιού, με ελαφριά στήριξη στα δάχτυλα, στρέφοντας αριστερά. Συγχρόνως τα γόνατα και των δύο ποδών λυγίζουν ελαφριά και τεντώνουν.
5: Το αριστερό πόδι βήμα αριστερά, με τα δάκτυλα στραμμένα στο κέντρο.
6: Το δεξί πόδι μισό βήμα αριστερά και πίσω από το αριστερό, με ελαφριά στήριξη στα δάχτυλα, στρέφοντας δεξιά.
Συγχρόνως τα γόνατα και των δύο ποδών λυγίζουν ελαφριά και τεντώνουν.
Ποικιλία Δεύτερη
1: Το δεξί πόδι βήμα δεξιά και πίσω. (με την πλάτη προς τη φορά)
2: Το αριστερό πόδι βήμα δεξιά και πίσω από το δεξί. (Η πλάτη επίσης στραμμένη προς τη φορά).
Τα υπόλοιπα βήματα χορεύονται κανονικά.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου