ΩΡΑ...

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

Εορτολόγιο - Ονόματα που ξεκινούν από το γράμμα Σ

Όνομα
Ημερομηνία εορτής
Σάββας, Σαββούλης, Σαβούλη, Σαββούλα
5 Δεκεμβρίου
Σαββάτιος, Σάββατος, Σαββάτης, Σαββατία, Σαββατίνα, Σαββάτα, Σαββάτη, Σαββάτω
19 Σεπτεμβρίου
Σαβίνα, Ζαμπίνα, Ζαμπία
11 Μαρτίου
Σαλώμη, Σαλώμα
3 Αυγούστου
Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης, Σαμουέλος, Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα
20 Αυγούστου
Σαπφώ
1 Σεπτεμβρίου
Σαράντης, Σαράντος, Σαραντούλα
9 Μαρτίου
16 Αυγούστου
Σάρρα
13 Ιουλίου
Σάρρα (Κινητή εορτή)
13 Δεκεμβρίου
Σάτυρος, Σάτος
6 Ιουλίου
Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή, Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα
7 Ιουνίου
24 Οκτωβρίου
Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης
26 Φεβρουαρίου
18 Δεκεμβρίου
Σεβηριανός, Σεβηριανή
9 Μαρτίου
Σέλευκος, Σελεύκα, Σελεύκη, Σελεύκεια
16 Φεβρουαρίου
Σεληνιάς, Σεληνιάδα, Σεληνία, Σελήνη, Σελήνα, Σελήνος, Σελήνιος
5 Ιουνίου
Σεντ
7 Ιανουαρίου
Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα
2 Ιανουαρίου
6 Μαΐου
16 Αυγούστου
4 Δεκεμβρίου
Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα
7 Οκτωβρίου
Σεσίλια, Κεκίλια, Κικίλια
22 Νοεμβρίου
Σιλβανός, Σιλβάνα, Σιλβανή, Σίλβια, Σίλβα
5 Νοεμβρίου
Σίλβεστρος, Σιλβέστρος, Σιλβέστρης, Σίλβης, Σιλβέστρα, Σίλβα
2 Ιανουαρίου
Σιλουανός, Σιλουανή, Σιλουάνα, Σιλουάνια
30 Ιουλίου
Σίμωνας, Σίμων, Σίμος, Σιμώνα, Σιμωνία, Σιμώνη, Σιμωνίτσα
10 Μαΐου
Σκιαδενή
8 Σεπτεμβρίου
Σμάραγδος, Σμαράγδης, Σμαραγδένιος, Σμάρης, Σμαραγδένια, Σμαραγδία, Σμαραγδή, Σμαράγδα, Σμαράγδω, Σμαρούλα, Σμαρώ, Σμαραγδούλα, Σμάρα
9 Μαρτίου
Σολομονή
1 Αυγούστου
Σολομών, Σολομώντας, Σόλων, Σόλωνας, Σολομωντία
2 Δεκεμβρίου
Σόλων, Σόλωνας, Σολόχων
17 Μαΐου
Σόνια
17 Σεπτεμβρίου
Σουλτάνα, Σουλτάνης, Σούζυ, Σουλτανίτσα, Τάνια
21 Νοεμβρίου
Σοφία, Σοφιανός, Σοφιανή, Σοφούλα, Σοφούλης, Σόφη, Σοφίτσα, Σοφίνα, Φιφή, Σοφούλη, Φούλη
17 Σεπτεμβρίου
Σοφοκλής
10 Απριλίου
Σπυρίδων, Σπυρίδωνας, Σπύρος, Σπυρέτος, Σπυράκης, Σπυράκος, Σπυρούλα, Σπυρέτα, Σπυρίνα, Σπυριδούλα, Σπυρίδινα
12 Δεκεμβρίου
Σταμάτιος, Σταμάτης, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Σταματίνα, Σταμάτα, Μάτα, Ματούλα, Σταμέλα, Σταμούλα, Ματίνα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα
3 Φεβρουαρίου
16 Αυγούστου
8 Νοεμβρίου
Στασινός, Στασινή, Στασία, Στάσα, Στασίνα (Κινητή εορτή)
12 Απριλίου
Σταύρος, Σταύρακας, Σταυράκιος, Σταυρής, Σταυριανός, Σταυράκης, Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρίνα, Σταυρία
14 Σεπτεμβρίου
Στέργιος, Στέργης, Στέργος, Στεργία, Στεργιανή, Στεργιούλα, Στεργιούδα
26 Νοεμβρίου
Στέφανος, Στέφος, Στέφας, Στεφανής, Στεφανία, Στεφάνα, Στεφανιώ, Στεφανίτσα, Στεφανή, Στέφα, Στέφη
27 Δεκεμβρίου
Στρατηγός, Στρατηγούλα, Στρατής (Λέσβος)
8 Νοεμβρίου
Στρατονίκη, Στρατή, Νίκη
31 Οκτωβρίου
Στρατόνικος, Στρατονίκης, Στρατονίκιος, Στράτος, Στράτης
30 Σεπτεμβρίου
Στράτων, Στράτος, Στράτης, Στράτα, Στρατία, Στρατίνα, Στρατούλα
17 Αυγούστου
Στυλιανός, Στέλιος, Στελής, Τέλης, Τέλιος, Στυλιανή, Στελίτσα, Στέλλα, Στέλια, Τέλα, Τελία, Τελίτσα
26 Νοεμβρίου
Συγκλητική
5 Ιανουαρίου
Συλάς, Σύλος, Σύλα, Σύλια, Σύλη
26 Μαρτίου
Σύλβια
15 Δεκεμβρίου
Συμέλα, Σουμελά
15 Αυγούστου
Συμεών, Συμεώνης, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Συμεωνίτσα, Σύμος, Σύμη
3 Φεβρουαρίου
1 Σεπτεμβρίου
Συνέσιος, Συνέσης, Συνεσία
26 Μαΐου
Σώζων, Σώζος, Σωζούσα, Σώζης, Σώζα, Σώζη
7 Σεπτεμβρίου
Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία
10 Απριλίου
21 Οκτωβρίου
Σωσίπατρος, Σωπάτρα, Σώπατρος, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα
29 Απριλίου
10 Νοεμβρίου
Σωσσάνα
15 Δεκεμβρίου
Σωτήριος, Σωτήρης, Σώτος, Σωτηράκης, Σωτηρία, Σωτήρω
6 Αυγούστου
Σωφρόνιος, Σωφρόνης, Σωφρονία, Σωφρόνη
11 Μαρτίου
Δεν εορτάζουν τα ονόματα
Σακελλάριος, Σακελλάρης
Σαραπίων
Σαραφιανός
Σαρπηδών
Σάτνιος
Σειληνός
Σείριος
Σεμέλη
Σθενέλαος
Σθενίδας
Σιβύλα
Σίδη
Σικέλη
Σιμμιάς
Σιμωνίδης
Σίσυφος
Σκάμων
Σκευοφύλακας
Σκιπίων
Σκιρωνίδης
Σκόπας
Σκοπελιανός
Σμιχιάς
Σόφιλος
Σπάρτη
Σπειώ
Σπεύσιππος
Σπήλιος
Σπίνθαρος
Σταμούλης
Στάφυλος
Στησαγόρας
Στησίχορος
Στίλπων
Στράβων
Στρατοκλής
Στράττις
Συνοδή
Συνοδινός
Συρμούλα, Σύρμω
Σύρος
Σφοδριάς
Σώφιλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου