ΩΡΑ...

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

Πλασιέ βιβλίων
Ένας τραυλός πάει σε ένα βιβλιοπωλείο:
«Κακακακαληλημέρραα. ΘεΘεΘεΘεΘεΘέλω δουδουδουδουδουλλλλλλειά.  Μήμήμήππππως έέέχεχεχεχτετε κάκάκάτιτιτι υυυπόπόπόψηψη σασαςςςς;»
Ο βιβλιοπώλης τον κοιτάζει περίεργα και τέλος του λέει με ένα πονηρό χαμόγελο:
«Κοίτα, πάρε αυτά τα βιβλία και αν καταφέρεις σε τρεις μέρες να τα πουλήσεις, θα το σκεφτώ. Εντάξει;»
Ο τραυλός κουνάει καταφατικά το κεφάλι του, παίρνει τα βιβλία και φεύγει. Την άλλη μέρα πρωί – πρωί πάει ξανά στο βιβλιοπωλείο. Ο βιβλιοπώλης αγανακτεί.
«Τι θέλεις πάλι; Δεν σου έδωσα χτες δουλειά;»
« Τα πουπουπούλλλλησ­α όόόλαλα» λέει ο τραυλός.
Ο βιβλιοπώλης τα χάνει για μια στιγμή. Παίρνει τα χρήματα απ’ τον τραυλό τα μετράει, όλα εντάξει.
«Εντάξει» λέει ο βιβλιοπώλης. «Αν καταφέρεις και πουλήσεις αυτά τα πέντε βιβλία σε τρεις ώρες πήρες τη δουλειά. Είναι το τελικό τεστ ξέρεις…»
Ο τραυλός κουνάει καταφατικά το κεφάλι, παίρνει τα βιβλία και φεύγει. Πριν περάσουν τρεις ώρες πάει ξανά στο βιβλιοπωλείο:
«Τα πουπουπούλλλλησ­α κικικι ααααυτάτάτά».
Ο βιβλιοπώλης μένει άφωνος.
«Ωραία!» λέει τελικά. «Την δουλειά την πήρες. Πες όμως σε παρακαλώ, πώς κατάφερες σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να πουλήσεις τόσα βιβλία;»
Κι ο τραυλός…
«Εεεεεε νανα, τους έλελελεγα, θέθεθεθεθεθεθελ­ετε νανανανανανανα τα αγογογογογοράσε­τε ή ναννανανα σασασασασας τα διαδιαδιαβαααασ­σσω;»

1 σχόλιο: