ΩΡΑ...

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

Συνηθισμένα λάθη στην Ορθογραφία και στην έκφραση (7)


Μια μικρή απόπειρα να επισημανθούν συνηθισμένα ορθογραφικά και εκφραστικά λάθη και να θυμίσουμε κάποιους χρήσιμους και συχνά παραμελημένους κανόνες.


Ζ. Συνηθισμένα λάθη στις έννοιες λέξεων και εκφράσεων
• Η φράση «εξ απαλών ονύχων» σημαίνει παιδιόθεν, από την παιδική ηλικία (και όχι: «με το μαλακό», ακροθιγώς).
• Επί τούτω σημαίνει ειδικά γι’ αυτό και όχι επίτηδες (το θέμα λύθηκε με μια επί τούτω ρύθμιση).
• Επί τούτου σημαίνει επ’ αυτού, επάνω σ’ αυτό, σχετικά με αυτό και όχι ειδικά γι’ αυτό. (παρουσίασε το θέμα και συζητήθηκαν προτάσεις επί τούτου).
• Κατ΄ αρχήν ή καταρχήν (=στα βασικά σημεία), Κατ΄ αρχάς (=αρχικά). Π.χ. «Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατ’ αρχήν», « Κατ’ αρχάς να διευκρινίσουμε…».
• Ήκιστα σημαίνει ελάχιστα ή καθόλου.
• Αδολεσχία είναι η ακατάπαυστη φλυαρία.
• Αδρομερής είναι ο γενικός, χοντρικός, χωρίς πολλές λεπτομέρειες.
• Ο κωδίκελος είναι ο όρος που τροποποιεί διαθήκη.
• Λυδία λίθος είναι, μεταφορικά, αυτό με το οποίο ελέγχεται, δοκιμάζεται κάτι.
• Έωλος σημαίνει χθεσινός, παλιός, ξεπερασμένος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου