ΩΡΑ...

Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

Όταν ξεσπά η μανία των θεών

1. Supercell Thunderstorm in Montana (2010)
 
supercell-thunderstorm
 Photograph by Sean Heavey

2. Chaiten Volcano – Chana, Chile (May 2008)

chaiten-volcano
Photograph by Carlos Gutierrez

3. Forest Fire – Dolginino, Russia (Aug. 2010)

4. Undersea Volcano – Coast of Tonga (March 2009)

5. Kliuchevskoi Volcano – (Russia Sept. 1994)

6. Double Cyclone – Iceland (Nov. 2006)

tandem-cyclones-iceland
Photograph by NASA/Jesse Allen

7. Flooding (from Typhoon ‘Ketsana’) – Manila, Phillippines (Sept. 2009)

8. Tornado – Oklahoma, United States (May 2010)

tornado
Photograph by Willoughby Owen

9. Hurricane Felix – Honduras (Sept. 2007)

hurricane-felix-from-space
Photograph by NASA

10. Lightning Strike – New York City (2010)

lightning-bolt-strikes-statue-of-liberty
Photograph by Jay Fine

11. Mt. Saint Helens Volcano – Washington, United States (May 1980)

mount-st-helens
Photograph by USGS

12. Flooding – Cedar Rapids, Iowa (June 2008)

13. Mount Merapi Volcano – Indonesia (Nov 2010)

14. Chaiten Volcano – Chana, Chile (May 2008)

15. Dust Storm – China (April 2001)

16. Mt. Saint Helens Volcano – Washington, United States (Aug. 1980)

17. Lightning Storm – Roswell, New Mexico (July 2010)

18. Brush Fires – Sylmar, California (Sept. 2009)

19. Eyjafjallajokull Volcano – Iceland (April 2010)

eyjafjallajokull-1
Photograph by Reuters/Lucas Jackson

20. Flooding (Tropical Storm Agatha) – Guatemala (May 2010)

21. Undersea Volcano – Tonga (March 2009)

22. Wildfires – California (Sept. 2009)

23. Dust Storm – Australia (Sept. 2009)

dust-storm-australia
Photograph by NASA/JPL

24. Flooding – Iowa, United States (June 2008)

flooding-iowa-2008-2
Photograph by AP Photo/Jeff Roberson

25. Mt. Etna Volcano – Sicily, Italy (Oct. 2002)

26. Eyjafjallajokull Volcano – Iceland (April 2010)

27. Brushfires – Victoria, Australia (Feb 2009)

brushfire-victoria-australia
Photograph by AP Photo

28. Tornado – Iowa, United States (June 2008)

tornado-funnel-cloud-iowa
Photograph by AP Photo/Lori Mehmen

29. Chaiten Volcano – Chana, Chile (May 2008)

chaitein-southern-chili-volcano
Photograph by AP Photo/La Tercera

30. Storm Clouds – South Dakota, United States (2009)

storm-clouds-south-dakota_23945_990x742


Photograph by Patrick Kelley

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου