ΩΡΑ...

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Τον νυμφώνα Σου βλέπω


«Τον νυμφώνα Σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον, και ένδυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω εν αυτώ. Λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής, Φωτοδότα, και σώσον με».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου